Lånesøknaden

Når du søker på et forbrukslån trenger du å skrive en lånesøknad. Selve ordet lånesøknad høres veldig formelt ut. Det er ikke lengre en søknad som skrives men heller et skjema som fylles ut. Skjemaet som fylles ut er heller ikke veldig krevende. Du skriver inn tall og huker av på noen bokser. Det viktige i søknaden er å få godt frem hvor mye du tjener, om du eier eiendom, hvor mye du har i gjeld og hva slags gjeld du har. Gjeldstypen din er faktisk veldig viktig. Har du huslån er det ikke noe problem. Her kan du ha ganske mye uten at det er noe problem. Du kan også ha et ganske stort studielån uten at det er noe problem.

Det finnes på denne måten god gjeld og dårlig gjeld. Banken ser på forbrukslån og kredittkortgjeld som dårlig gjeld. Denne gjeldstypen ses på som høyrisiko og som kostbar gjeld. Bankene synes at noe kredittkortgjeld er greit hvis du søker om refinansiering for å fjerne denne gjelden. Refinansiering av gjeld er ikke noe problem, så lenge gjelden du ønsker å refinansiere er innenfor det som er akseptabelt. Har du 200.000 kroner i kredittkortgjeld kan denne refinansieres. Du kan da få et forbrukslån for å betale denne gjelden. Har du 1 million kroner i kredittkortgjeld vil du mest sannsynlig ikke få penger for å betale bort denne gjelden.